โปรดเลือกคำตอบที่คิดว่าตรงที่สุดสำหรับผู้ลงทุน เพียง 1 คำตอบ

1. ปัจจุบันท่านอายุ

ตอบคำถามแล้ว
0 / 12
ข้อ