แจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์พอร์ตการลงทุนจำลอง (My Port Simulator) เป็นการชั่วคราว

เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย มีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานดังกล่าว มีผลทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ชั่วคราว

ขออภัยในความไม่สะดวก


Notify of My Port Simulator Website is temporarily closed

Kasikorn Asset Management has necessary to improve the service in order to increase more efficiency. The service will be temporarily unavailable.

Sorry for the inconvenience.